Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายธีรยุทธ์ สุขสมกิจ สำหรับการทำบุญวันเกิดครบรอบปีที่ 33 ด้วยการชวนนางสาวประภาภรณ์ สกุลพาณิชย์ จากกรุงเทพฯ เข้ามาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า ทักทายกับน้องๆ หลายกลุ่มวัย ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของและทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียนของเรา ขอให้คุณธีรยุทธ์สุขภาพดี มีความสุข สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ