Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะผู้บริหารและบุคลากรบริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง นำโดยมิสเตอร์ยาซาโนบุ ชิกาคิ และมิสเตอร์ชินโก อิวาซากิ สำหรับการเยี่ยมชมงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเด็กกำพร้าที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรกในช่วงวันหยุดยาว การทำความรู้จักกับสมาชิกในห้องเด็กอ่อนของเรา ตลอดจนการบริจาคของใช้จำเป็นและทุนทรัพย์ซึ่งครอบครัวของนายธวัชร์ จำปาแก้ว นายอนุเทพ ปูนมากและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตร่วมสมทบ