Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของนางสาวนิชาดา มิ่งพศวัต สำหรับการแบ่งเวลาในวันหยุดต่อเนื่อง เข้ามาเป็นเพื่อนเล่นกับน้องๆ เด็กกำพร้าวัยทารกในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคอาหาร นมกล่อง ขนม น้ำดื่มแบบถ้วยและน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ