Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายฉัตรชัย บัวบุญมา สำหรับการเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมงานในบริษัท ไลสตริทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำสิ่งของและทุนการศึกษาเข้ามามอบให้กับบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยชวนสมาชิกในครอบครัวเข้ามาเยี่ยมน้องๆ ในห้องเด็กอ่อนด้วย