Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของนางสาวจุฑามาศ สื่อมงคลวงศ์ จากนนทบุรี สำหรับการแบ่งปันความรักและความอบอุ่นให้กับเด็กกำพร้าวัยทารกในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การบริจาคทุนการศึกษา รวมถึงการนำผ้าอ้อมสำเร็จรูป เวชภัณฑ์ กระดาษชำระ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเล็กและนมผงจำนวนมาก มาสนับสนุนการดูแลน้องๆ