Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวจิดาภา สิงหบุตร นางสาวจิตสุภาณัฐ ถิรพิเชฐวงศ์ นางอรุณวรรณ รักกิจศิริกุล รวมถึงนางพิชญา แท่นแก้วและครอบครัว สำหรับการนัดกันทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ผ่านทางการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน รวมถึงการเตรียมน้ำผลไม้ นมกล่องและขนมมาเติมความสุขให้กับน้องๆ รุ่นโต