Facebooktwittergoogle_plusmail

..ดร. อำนาจ และนางมลฤดี สาลีนุกุล สำหรับการแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ ในเมนูขนมปังแซนด์วิชและโอวัลตินร้อน