Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาววิจิตรา จุลศรี สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมนางสาวอภิญญา ศรีทิศ และ Mr. Laith Abd. Al Sameea การบริจาคสิงของจำเป็นต่าง ๆ และการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยง ขนม และนมกล่องพร้อมดื่ม ให้กับเด็กกำพร้ารุ่นโต รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ซึ่งเพิ่งเปิดภาคเรียนใหม่ในสัปดาห์นี้