Facebooktwittergoogle_plusmail

..สมาชิกชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย และครอบครัว สำหรับเข้ามาเยี่ยมเยือนสมาชิกของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การทักทายน้อง ๆ วัยเตาะแตะ ตลอดจนการบริจาคสาหร่ายอบกรอบ นมอัดเม็ด และทุนการศึกษาเพื่อเด็ก ๆ ในความดูแลของเรา..