ปฏิบัติศาสนกิจ

Facebooktwittergoogle_plusmail

โอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญของพุทธศาสนา น้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นโตของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยการนำของคุณครูผู้ดูแล เดินทางไปยังสำนักสงฆ์หนองอ้อ พัทยากลาง เพื่อร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมตามแนววิถีชาวพุทธ ในรูปแบบการภาวนา การปิดทองพระพุทธรูปประจำวันเกิดของแต่ละคน และการเวียนเทียน ซึ่งเป็นสิ่งพึงปฏิบัติของพุทธมามกะที่ดี