ผักในสวน

Facebooktwittergoogle_plusmail

ตลอดช่วงปิดภาคเรียนนี้  คุณครูนิกรได้ดูแลการปลูกผักสวนครัว และฝึกเด็กกลุ่มต่าง ๆ ในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ให้รู้จักดายหญ้า เตรียมแปลง เพาะต้นอ่อน ย้ายกล้าลงแปลง รวมถึงการผลัดกันดูแลรดน้ำ และถอนหญ้า จนสามารถเก็บผลผลิตผักกวางตุ้งและพริก ส่งให้แผนกครัวประกอบอาหารสำหรับสมาชิกทุกคนได้รับประทานผักสด อร่อย และปลอดสารพิษ.. ทุกคนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบ ตลอดจนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์