Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณเมลิสา เคลลี่ ชาวสหรัฐ สำหรับการแบ่งปันเวลาในวันพักผ่อน มาเยี่ยมสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของจำเป็น โดยมีคุณสมเกียรติ พาชมงานและบริเวณบ้านของเรา