Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวสุกัญญา เกตุงาม พร้อมเพื่อนๆ สำหรับการแบ่งปันเวลาในวันหยุดแรงงาน เข้ามาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้ออร่อย นำความสุขมาสู่เด็กกำพร้ารุ่นโตของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การบริจาคสิ่งของจำเป็น ตลอดจนการมอบอ้อมกอดอุ่นๆ ให้กับน้องๆ วัยเตาะแตะ