Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสงวนวงศ์ สาระบุตรและครอบครัวซีอาร์วี สำหรับการเข้ามาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา สองครั้งในรอบสัปดาห์ การเยี่ยมสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการแบ่งปันขนม นมกล่องและมอบปัจจัยสมทบทุนการศึกษาของน้องๆ เด็กกำพร้ารุ่นโต