Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวชลธิชา รักสัตย์ นางสาวอังคณา เฟื่องฟู นางสาวมลฤดี แก้วทองและนางสาวศิริวิภา จิตเอื้อเฟื้อ จากบ้านบึง ชลบุรี สำหรับการทำบุญร่วมกันที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ในวันหยุดแรงงานแห่งชาติ ด้วยการบริจาคเครื่องปรุงอาหาร นมกล่อง ขนม ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและน้ำยาทำสะอาดต่างๆตลอดจนการแวะทักทายน้องๆ วัยทารก