Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวจิตตรัตน์ ยศวิไล และครอบครัวจากตำบลหนองปลาไหล ชลบุรี สำหรับการกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการแบ่งปันอาหาร ขวดนม ลูกกลิ้งดับกลิ่นกาย น้ำยาล้างห้องน้ำ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อสนับสนุนการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ หลายวัย