Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวสมพร สมจิตร และนายกอบกุล อินทรนัฏ จากนครศรีธรรมราช สำหรับการเป็นตัวแทนของครอบครัวมาทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเด็กวัยทารก และการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงในเมนูข้าวมันไก่และขนมหวานลอดช่อง