ถวายสักการะพระบรมศพ

Facebooktwittergoogle_plusmail

คณะผู้บริหาร คุณครู และตัวแทนเด็กวัยเรียนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  โดยสำหรับเกือบทุกคน เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจนี้  และเป็นกิจกรรมที่มีค่ายิ่งกว่าการท่องเที่ยวประจำปีใด ๆ..  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-พัทยา ในครั้งนี้ โดยเฉพาะครอบครัวเฮอลันเดอร์และมิตรสหายในสวีเดน..