Facebooktwittergoogle_plusmail

..คุณเดวิด ไรอัน จากสหรัฐฯ สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งที่สามในรอบสองปี โดยในวันนี้ แขกพิเศษของเราได้พาเพื่อนชื่อคุณสก๊อต พอแกน มาทำความรู้จักกับเด็ก ๆ ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นจำนวนมาก รวมถึงกล้องบันทึกภาพตัวใหม่ไว้ให้สำนักบริหารของเราได้ใช้ประโยชน์