เลี้ยงอำลาและขอบคุณคุณพ่อ และซิสเตอร์

Facebooktwittergoogle_plusmail

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คุณครูและบรรดาเด็กๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา รวมถึงตัวแทนสัตบุรุษของวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา ร่วมงานเลี้ยงส่งคุณพ่อกฤษฏา สุขพัฒน์ คุณพ่อพินันต์ พรประสิทธิ์ และซิสเตอร์สมจิต วิเศษเธียรกุล บุคคลอันเป็นที่รักทั้งสาม เมื่อท่านสิ้นสุดภารกิจอย่างสวยงามตามวาระ และได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ในต่างพื้นที่ โดยคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการของเรา เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความขอบคุณและอำลาใน บรรยากาศซาบซึ้งและอบอุ่น ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินกับการแสดงของเจ้าหน้าที่และเด็กๆ จำนวน 5 ชุด ตลอดจนอิ่มหนำสำราญกับอาหารคาวหวานจำนวนมาก.. ขอพระอวยพรคุณพ่อและซิสเตอร์เป็นพิเศษ และเป็นกำลังใจตลอดจนภาวนาให้กันต่อไปนะคะ/ครับ