Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวพิมพ์นารา สมสุข และเพื่อนๆ จากกรุงเทพฯ สำหรับการเข้ามาทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ผ่านทางการมอบอ้อมกอดอุ่นๆ ให้กับเด็กกำพร้าวัยทารก และการแบ่งปันตุ๊กตา ของเล่นเด็ก ตลอดจนปัจจัยสมทบเป็นทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน