Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะผู้บริหารบริษัท พีเจ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการให้บุคลากรจำนวน 3 ท่าน เป็นตัวแทนนำขวดนมจำนวน 133 ใบ รวมถึงผ้าเปียกอเนกประสงค์ จำนวน 144 แพ็ค มามอบให้เป็นประโยชน์ในการดูแลความเป็นอยู่ของน้องๆ วัยทารกของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา