Facebooktwittergoogle_plusmail

..ฯพณฯ ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี ในฐานะเจ้าของพื้นที่ นำคณะพระอัครสังฆราช และพระสังฆราชในสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย พร้อมด้วยทีมงาน รวมถึงตัวแทนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระหว่างการวางแผนจัดสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียร่วมกันในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ แบ่งปันเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมชมบ้านเด็กกำพร้า/มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน และให้เกียรติรับประทานอาหารในบ้านของเราด้วย