Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายไมเคิล ชนินทร์ กิติเกียรติศักดิ์ บุตรชายของท่าน ผอ.ชวน ผู้บริหารโรงเรียนในเครือมารีวิทย์ สำหรับการทำบุญโอกาสวันเกิด ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นในเมนูผักผัดรวมมิตรกุ้ง แกงเผ็ดหน่อไม้ใส่ไก่และไอศกรีมแท่ง ขอพระอวยพรคุณชนินทร์ ภารกิจ สุขภาพ และครอบครัวเป็นพิเศษครับ/ค่ะ