Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวพรสิทธิ์ แซ่ฉั่ว และครอบครัวจากตำบลโสธร เมืองฉะเชิงเทรา สำหรับการนำขนมและอาหารจำนวนมากเข้ามาสนับสนุนการดูแลน้องๆ หลายวัยในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา