Facebooktwittergoogle_plusmail

..นาวาเอกอุทาน คล้ายผึ้ง ร.น. แห่งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือสัตหีบ สำหรับการมาเยี่ยมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การบริจาคน้ำนมกล่องพร้อมดื่มจำนวน 15 ลัง และน้ำดื่ม 39 แพ็ค จากความกรุณาของทั้ง นย. กองทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา หลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมร่วมกันเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยมีเด็กๆ ให้การต้อนรับ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมการแบ่งปันเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ของเด็กๆ