Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวฬีรดา สุริยะ และนางสาวปิลันธาน์ ชัยนาคิน สำหรับการนำเพื่อนๆกลุ่มสัจธรรมจากโคราช เข้ามาเยี่ยมชมงานของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การแบ่งปันความรักและความอบอุ่นให้กับเด็กกำพร้าวัยทารก การบริจาคทุนการศึกษา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงสำหรับเด็กรุ่นโต