Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายเอกรัฐ ศรไชญาติ และครอบครัวจากตำบลบ่อวิน ชลบุรี สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน และปัจจัยสนับสนุนการเรียนของน้อง ๆ รุ่นโต