Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวพรภินันท์ บุรพรัตน์ สำหรับการเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การนำครอบครัว รวมถึงนางสาวธนภรณ์ สมประสงค์ มาทักทายสมาชิกภายในบ้าน ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงนมกล่องพร้อมดื่ม ขนม และทุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน