Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายธเนศ แฝงสระน้อย และครอบครัวจากบางแสน ชลบุรี สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในวันหยุดพักผ่อน การบริจาคของใช้หลากหลายชนิด ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป..