ยินดีกับเจมส์

Facebooktwittergoogle_plusmail

บาทหลวงวีระ ผังรักษ์  คุณสุวรรณา เชี่ยวนาวิน  คุณครูอนุวัต เจริญรูป และตัวแทนเด็ก ๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  รวมถึงครอบครัว “ธาราศิลป์” แห่งร้านเรือไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐพล หรือเจมส์  โอกาสสำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร พัทยา.. ขอให้เจมส์มีความสุขและก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ