Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของนายนิวัฒน์ เจนบุญเรือง นำมิสเตอร์ Totte เข้ามาทำบุญวันเกิดที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยาเป็นครั้งแรก ผ่านทางการเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน ซึ่งนำความสุขมาสู่น้องๆ รุ่นโตของเรา ขอให้คุณ Totte มีสุขภาพดีและการงานก้าวหน้าตลอดปี สุขสันต์วันเกิดค่ะ/ครับ