Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายวุฒิศักดิ์ ฉายเจริญสุขสกุล และครอบครัว สำหรับการกลับมาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งรวมถึงการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษ นำความสุขมายังน้องๆ ตั้งแต่วัยเตาะแตะขึ้นไป