ทีละน้อย ค่อยสะสม

Facebooktwittergoogle_plusmail

เด็กรุ่นประถมศึกษาในความดูแลของคุณครูกุ้ง ได้ฝึกการอดออมจากเงินค่าขนมประจำวัน รวมถึงเงินจากผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และแจกให้เด็ก ๆ ไว้ใช้จ่ายส่วนตัว  ปิดเทอมแล้ว น้อง ๆ จึงนับเงินสะสมจากกระปุกกันอีกครั้ง..  ยอดเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวจึงเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละคน และเป็นกำลังใจในการเพียรสร้างอนาคตตั้งแต่วันนี้