ทัศนศึกษาถ้ำกระบอก

Facebooktwittergoogle_plusmail

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก  พัทยา ได้นำเด็กในความอุปการะจำนวน 30 คน  พร้อมครูผู้ดูแล ไปศึกษาดูงานด้านการป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในโครงการ “สัมผัสชีวิตผู้ติดยา วัดถ้ำกระบอก”  ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ วัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้น้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้เรียนรู้จากวิทยากร และผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟู ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์จริง  นอกจากนี้ ท่านพระวิจิตร  อคคจิตโต รองเจ้าอาวาส ได้กรุณาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกใบไม้  “หนึ่งใบ หนึ่งต้น”  และศิลปะจากธรรมชาติ  ตลอดจนให้ข้อคิดในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน  ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ/ค่ะ..