ม. 6 มารีวิทย์ รุ่น 11

Facebooktwittergoogle_plusmail

น้องแอน รดาวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมารีวิทย์  พัทยา โดยคุณครูฐิตาภา สิทธิประภา หรือครูติ๋ว ผู้ดูแล ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ไปร่วมยินดีในงานอำลาขาว-เขียว ของนักเรียนรุ่นที่ 11 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ซึ่งในพิธีมีการสืบสานประเพณีของนักเรียนที่จบ ม.6 คือการคำนับผู้บริหาร และครูผู้สอน  ตลอดจนการล้างเท้าผู้ปกครอง  ทั้งนี้ น้องแอนจะก้าวไปอีกขั้น เพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป