Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายทยุติ ขวัญศรี และนางสาวธัญญานุช ศรีวิลัย จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมมารดา สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เพื่อเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กวัยทารก สอนน้องๆ รุ่นโตระบายสี ตลอดจนการบริจาคขนมและทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน