Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวณัฐนรี อารยะปราการ และนางสาวสุธาสินี สังคหะ จากกรุงเทพฯ สำหรับการหวนมาให้กำลังใจสมาชิกของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา รวมถึงการนำผ้าอ้อมสำเร็จรูป ไข่ไก่และนมกล่องพร้อมดื่มมามอบให้เป็นประโยชน์ในการดูแลเด็กๆ ของเรา