Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายพงษ์พันธ์ ฝั้นสาย และคณะ จากศรีราชา สำหรับการบริจาคสิ่งของจำเป็น และทุนทรัพย์ ตลอดจนการแบ่งปันอ้อมกอดอันอบอุ่นให้กับน้อง ๆ วัยทารกในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา