Facebooktwittergoogle_plusmail

คณะจากบริษัท ซีดีเค โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ นำโดยนางสาวศลิษา ตันปิชาติ สำหรับการเยี่ยมชมงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก การทักทายน้อง ๆ วัยต่าง ๆ ตลอดจนการบริจาคปัจจัยสนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ