อำลาซิสเตอร์

Facebooktwittergoogle_plusmail

ภารกิจของ Sr. Dang Thi Duyen Hai และ Sr. Le Thi Bich Thao แห่งคณะรักกางเขนแห่งเมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม หรือซิสเตอร์วารี และซิสเตอร์กอหญ้า ของสมาชิกในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  นอกจากจะได้ช่วยดูแลน้อง ๆ รุ่นเตาะแตะ และสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กอนุบาลแล้ว ซิสเตอร์ได้ช่วยเรื่องการจัดตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด ทั้งที่วัดน้อยและโบสถ์เซนต์นิโคลัส ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับเราในช่วงที่ผ่านมา.. ขอขอบคุณและขอพระอวยพรซิสเตอร์ทั้งสองเป็นพิเศษครับ/ค่ะ เดินทางโดยสวัสดิภาพ แล้วคงมีโอกาสพบกันอีกนะคะ/ครับ