Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของนายชัชวินทร์ เลิศวนารินทร์ สำหรับการเข้ามาเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก การเยี่ยมน้องๆ ในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นและทุนการศึกษา รวมถึงการนำไอศกรีมมาเติมรอยยิ้มให้กับเด็กรุ่นโตในวันหยุดพักผ่อน