คริสเตียน จบ ม.6

Facebooktwittergoogle_plusmail

เมื่อนายคริสเตียนจบการศึกษาในระดับมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี คุณครูอนุวัต เจริญรูป ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในการแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของคริสเตียน ในพิธีรับวุฒิบัตรในวันนี้ โดยนักกีฬายกน้ำหนักของเราได้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี แล้ว