Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาววาสนา อรุณรัศมีโชติ สำหรับการทำบุญวันเกิด ด้วยการชวน ครอบครัวและเพื่อนๆ บริษัท ยูนิคไฟน์โปร์ดักส์ จำกัด กรุงเทพฯ เข้ามาเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เยี่ยมเจ้าตัวเล็กของเรา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษาซึ่งเพื่อนๆ หลายท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนของน้องๆ ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้เจ้าของวันเกิดมีแต่ความสุขตลอดไป สุขสันต์วันเกิดค่ะ/ครับ