Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายชวลิต กุมขุนทด จากตำบลบ้านสวน ชลบุรี สำหรับการทำบุญวันเกิดครบรอบปีที่ 28 โดยชวนเพื่อนๆ เข้ามาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้องๆ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนขึ้นไป รวมถึงการบริจาคอาหารและเครื่องปรุงอาหาร ขอให้คุณชวลิตสมปรารถนาในสิ่งที่หวัง สุขสันต์วันเกิดครับ/ค่ะ