Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายนภัทรบุรินทร์ ปิติพัฒน์นที จากศาลเจ้าเฮี่ยงเทียนเซียงตี่ ปักเก็กเทียนฮือเก็ง (เจินอู่เตี้ยน) พร้อมคณะจากบางแสน ชลบุรี สำหรับการแบ่งปันความปรารถนาดีให้กับเด็กๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านทางอ้อมกอดอุ่นๆ สำหรับน้องๆ วัยทารก การบริจาคของใช้จำเป็นและทุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็กรุ่นโต