Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะบุคลากรบริษัท ซูมิโตโม่ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) ประสานงานโดยนางสาว วาริกา แสวงหา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และการเยี่ยมเด็กอ่อน