กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Facebooktwittergoogle_plusmail

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่สวนสาธารณะบ้านอำเภอ ซึ่งติดกับชายหาดบ้านอำเภอ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม