กิจกรรมค่ายหรรษา

Facebooktwittergoogle_plusmail

18 กุมภาพันธ์ 2558: เด็ก ๆ ในโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้ร่วมกิจกรรมค่ายหรรษา (Walk Rally) ณ   สวนสาธารณะและชายหาดบ้านอำเภอ ซึ่งคณะครูได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ และทักษะด้านสติปัญญา เกมส์สนุก ๆ การแข่งขันเป็นทีม และบรรยากาศที่สวยงาม ช่วยให้เด็ก ๆ รวมถึงคุณครู ได้รับประสบการณ์ความสุขกันอย่างเต็มที่