การแสดงกายกรรมการกุศลคณะซินเกียง

Facebooktwittergoogle_plusmail

ปิดท้ายการฉลอง 40 ปี ด้วยรักและห่วงใย บ้านเด็กกำพร้า พัทยา จัดงานแสดงกายกรรมการกุศลคณะซินเกียง จากมณฑลซินเกียง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณสนามฟุตบอลของเรา ผู้ชมประมาณ 1300 คน ได้ประทับใจกับสุดยอดลีลาทั้งผาดโผนและสวยพลิ้ว รวม 16 ชุด โดยบรรดานักแสดงกว่า 60 ชีวิต ที่ชนะการประกวดระดับชาติในจีน ทั้งนี้ คุณฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร หรือหมอเส็ง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน 104 คน ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ขอบพระคุณบริษัทแสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด โรงเรียนในเครือมารีวิทย์ ร้านเรือไม้และเดอะธารารีสอร์ท มูลนิธิเอช.เอช.เอ็น.เพื่อเด็กไทย โรงละครไทยอลังการ โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด พัทยา จำกัด ร้านพรชัยการไฟฟ้า พัทยา โฮมโปร สาขาพัทยาเหนือ บริษัท ไนน์ไนน์มีเดีย ชลบุรี จำกัด บริษัท ทาทามอเตอร์ (ประเทศไทย) บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด ร้านอาหารคุปชิน กลุ่มเพื่อนของเด็กกำพร้าจากเมืองซีแอ็ตเติ้ล สหรัฐอเมริกา ครอบครัวลีละวงศ์ รวมถึงคลื่นวิทยุความถี่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดชลบุรี และผู้ชมผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน..